Bio and CV

you can download the detailed
CV of EKMEL ERTAN [google doc]

Short bio:

[en]
Ekmel Ertan (MA)
 

Ekmel Ertan works as artist, curator and educator. Ertan is the founder and artistic director of İstanbul based amberPlatform (by BIS, Beden-İşlemsel Sanatlar Derneği /Body-Process Arts Association), which is a research and production platform on art and new technologies. Ertan is the artistic director of the international “amber Art and Technology Festival” in Istanbul since 2007. He curated international amberPlatform exhibitions and events and several others as an independent curator. Ertan is also working as the site coordinator and director of international projects based in Turkey and Europe in the conjunction of art and technology /new media and society.

Ertan has exhibited his photography work in New York and Turkey. He has exhibited his new media installations and cooperative performance works in Turkey and in international festivals and venues.

Ertan received his BSc degree in Electronics / Communication Engineering from the Technical University of Istanbul and his MA degree on Interactive Media Design from Yıldız Technical University. He worked as a design and test engineer on telecommunication systems in Turkey, Germany and Belgium. He started a multimedia design company in 1997 in Istanbul. Between 1999 and 2006 he taught new media design at Istanbul Bilgi University, İstanbul Technical University, and Yıldız Technical University; between 2006 and 2014 he taught at Sabancı University.

For more information:
www.forumist.com
www.amberplatform.org

 

[tr]
Ekmel Ertan (MA)
 

Ekmel Ertan küratör, sanatçı ve eğitimci olarak çalışır. Sanat ve teknoloji alanında araştırma, sanatsal üretim ve sergileme yapan, İstanbul’da kurulu BİS Beden İşlemsel Sanatlar Derneğinin – amberPlatform olarak bilinir- kurucusu ve sanat yöneticisidir. 2007’den beri gerçekleştirilmekte olan amber Sanat ve Teknoloji Festivalinin eşyöneticisi ve küratörüdür. Ertan sanat ve teknoloji bağlantılı çeşitli Avrupa Topluluğu destekli uluslararası çok ortaklı birçok projenin yerel koordinatörü veya yöneticiliğini yapmış ve yapmaktadır. Ertan Amerika, Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de fotoğraf ve yeni medya çalışmalarını sergilemiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Elektronik ve Haberleşme mühendisi olarak mezun oldu, Yıldız Teknik Üniversitesinden Etkileşimli Medya Tasarımı master derecesini aldı. Turkiye (Netaş), Almanya (Alcatel SEL, Stuttgart) ve Belçika’da (Bell Labs. Alcatel, Antwerp) tasarım mühendisi olarak çalıştı. İstanbul’a 1997-2005 arasında kendi multimedya tasarım şirketini yürüttü. 1999’dan bu yana Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tasarım bölümleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi TBT programında multimedya tasarımı, proje geliştirme, tasarım için programlama gibi dersler verdi. 2006-2014 arasında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal bilimler Fakültesinde Etkileşim Tasarımı ve son sınıf Proje Stüdyosu derslerini verdi.

www.forumist.com
www.amberplatform.org

 

Comments are closed.

« »
Scroll to top